Poslovni team building

Team building temelji na zelo aktivnem sodelovanju udeležencev, reševanju različnih nalog in medsebojnih izzivov. Skozi več-čutno učenje so izvedene različne poslovne igre, ki simulirajo odnose in komunikacijo v delovnem okolju.

Vsaka poslovna igra se zaključi tako, da udeleženci povzamejo konkretne smernice in sklepe, kako osvojene veščine, ki so jih spoznali ali izvajali, uporabiti pri svojem vsakdanjem delu oziroma medsebojni komunikaciji.

Cilji programa team buildinga in učinki tovrstnega izobraževanja:

  • Krepitev zavzetosti in zaupanja med sodelavci
  • Boljši odnosi s sodelavci in med-oddelčno sodelovanje
  • Prebuditi strast in pripadnost zaposlenih za skupno doseganje rezultatov
  • Obvladovanje sprememb in pritiskov v poslovnem in privatnem okolju
  • Spodbujanje sodelavcev ter krepitev njihove samostojnosti in samoiniciativnosti
  • Krepitev osebne energije in razvoj »zdravih« navad.