Team building

Team building

Vodje uspešnih podjetij vedo, kako sestaviti skupino zaposlenih, da so kar najbolj uspešni in motivirani, se nenehno razvijajo in se med seboj odlično razumejo. To zahteva predvsem dobro opazovanje in razumevanje vedenja ljudi ter posebno znanje, kako zaposlene razporediti na prava mesta ob pravem času. Team buildingi omogočajo večplastno razumevanje zaposlenih, njihovih prednosti in vrednot, ki jih navdušujejo pri delu z drugimi.

Če želimo v svojem podjetju ustvariti bolj povezano in uspešno delovno skupino, je vredno vložiti čas in vire za organizacijo team buildinga. Ustvarjalno načrtovan dogodek je navzven lahko prijetno druženje sodelavcev, ki pa pozornemu očesu vodje omogoči vpogled v dinamiko njihovih odnosov, osebnostnih značilnosti in njihove skrite potenciale.

  • Poslovni team building

    Team building temelji na zelo aktivnem sodelovanju udeležencev, reševanju različnih nalog in medsebojnih izzivov. Skozi več-čutno učenje so izvedene različne poslovne igre, ki simulirajo odnose in komunikacijo v delovnem okolju.

Team building

 

  • Odličen in uspešen zaposleni = zdrav zaposleni

    Krepimo zdravje z zdravim življenjskim slogom – uravnoteženo prehrano. Kaj res vemo o zdravi (pre)hrani in kako vpliva na počutje ter učinkovitost? Sodobne smernice za zdravo in kvalitetno prehranjevanje.

Odličen in uspešen zaposleni

 

  • Fit manager

    Program za sodobnega vodjo spodbuja in podpira zdravo in aktivno življenje, ki vsebuje pravilno prehrano, redno in pravilno vadbo ter dovolj počitka. Takšen način življenja je temelj učinkovitega in dolgoročno naravnanega uspešnega dela in življenja.

Fit manager