Akademija vodenja

Akademija vodenja

Je prava avtocesta do učinkovitega vodenja skupin ali posameznikov v podjetjih. Vodje podjetij na tej poti spoznajo svoje resnične naloge in vloge, ki jih imajo pri uresničevanju delovnih ciljev. Nobena skrivnost ni več, da uspeh podjetja v veliki meri temelji na vodstvenih veščinah in sposobnostih. Bolj ko jih vodja razvija in poglablja, odzivnejši postajajo zaposleni, njihova motivacija in zavzetost se povečata, odnosi v podjetju pa postanejo stabilni in konstruktivni.

Uspešnega vodenja se namreč naučimo. Gre za zavestno izbiro, v katero smer se kot vodja želimo razviti. Poglobljena pot učenja vodenja zaobsega tehnike in veščine uspešne komunikacije, upravljanja sebe, delegiranja, učinkovitega reševanja konfliktov, dobrega obvladovanja in upravljanja s časom, motiviranja posameznikov in timov v različnih situacijah, nastopanja v javnosti in še mnogo drugih strategij, ki jih obvlada uspešen vodja.

Akademija vodenja EVOLVE obsega 13 pomembnih modulov, ki vas opremijo z znanjem in tehnikami, s katerimi postanete samozavesten in avtentičen vodja v svojem podjetju.

 • Pozitivna naravnanost in skrivnosti uspešnega vodenja – zavedanje poslanstva in vloge vodje

  Biti vodja je poslanstvo. Navdihovati sodelavce in poslovne partnerje pa je naloga, ki jo moramo začutiti globoko v svojem bistvu. Vseh ostalih veščin dobrega vodenja se lahko naučimo.

 • Asertivna komunikacija – odličnost v odnosih

  Odkrito, iskreno in spoštljivo izražanje svojih stališč, mnenj ali čustev imenujemo asertivna komunikacija in je nujni del poslovne komunikacije.

 • Praktična psihologija vodenja

  Uspešen vodja ima neizpodbitno karizmo, na kateri temelji njegova avtoriteta. Karizmatično vodenje vključuje sposobnosti, ki se jih lahko naučimo.

 • Delegiranje

  Delegiranje ni brezkompromisno ukazovanje zaposlenim in dodeljevanje nalog, za katere menimo, da morajo biti izpolnjene. Je vodstvena veščina, za katero najuspešnejši podjetniki našega časa menijo, da je skrivnostni ključ do uspeha.

 • »Upravljanje časa« s postavljanjem prioritet za učinkovito upravljanje sebe in svojega življenja

  Vsak zemljan ima vsak dan znova na voljo 1440 minut. Zakaj jih nekateri uporabijo uspešneje kot drugi? Naučimo se smotrno uporabljati svoj čas, da ne bo čas upravljal z nami!

 • Timsko delo – ključ do sodelovanja in timske učinkovitosti

  Kadar delovne naloge presegajo zmožnosti ene same stroke ali posameznika v podjetju, je čas za timsko delo. Na sestavo tima redko lahko vplivamo, zato je zelo pomembno, da poznamo in obvladamo veščine učinkovitega vodenja tima.

 • Čustvena inteligenca in večja čustvena izraznost

  Kako vidimo svet okrog nas in ali smo s svojim življenjem zadovoljni, je v veliki meri odvisno od naše čustvene inteligence. Gre za sposobnost in način, kako se spopadamo s čustvi – svojimi in tujimi. In da, pri tem lahko nenehno napredujemo.

 • Obvladovanje in preprečevanje stresa na delovnem mestu

  Dolgotrajna izpostavljenost simptomom stresa na delovnem mestu na človeka vpliva izrazito negativno. Zaskrbljenost, nespečnost, porušen imunski sistem in dovzetnost za različne bolezni pa lahko preprečimo - z učinkovitimi tehnikami obvladovanja stresa.

 • Vodenje in obvladovanje sestankov

  Sestanki v podjetjih in delovnih sredinah so nujni za porazdelitev delovnih nalog in doseganje zastavljenih ciljev. Če niso pripravljeni in vodeni kakovostno, se vlečejo, nimajo učinka in z njimi več izgubimo, kot pridobimo.

 • Moč pohvale in vloga kritike

  Dober vodja se zaveda moči pohvale in kritike zaposlenega. Pravilno oblikovani in ustrezno izrečeni sta močno orodje za dodatno motivacijo in zavzetost zaposlenih pri delu.

 • Motivacija in dvig zavzetosti in samoiniciativnosti

  Čudovit občutek, da si na delovnem mestu cenjen, da s sodelavci dobro sodeluješ, da rad prispevaš nove ideje in rešitve, da je vzdušje na delovnem mestu pozitivno naravnano in navdihujoče, se imenuje motivacija. In ne, ne dosega se je le z visoko plačo.

 • Koncept uvajanja sprememb – kako ustvariti nove navade?

  Edina stalnica so nenehne spremembe, tudi v poslovnem svetu. Če jih sprejmemo na pravilen način, prinašajo številne pozitivne učinke, nove priložnosti in dobre rezultate. Po raziskavah kar 95 odstotkov uspeha v življenju in delu določajo navade. Navade imajo izredno moč. Kaj so in kako nastanejo? Jih lahko spremenimo? Kako in koliko časa potrebujemo za to?

 • Medgeneracijske razlike ter medgeneracijska sinergija in empatija

  Dandanes lahko v podjetju delajo tri, celo štiri generacije zaposlenih. Ker je vsako od njih oblikovalo določeno obdobje in vrednote, med njimi zlahka pride do nerazumevanja, nestrpnosti in konfliktov, kar vpliva na rezultate dela.

Akademija vodenja