Asertivna komunikacija – odličnost v odnosih

Z asertivnim komuniciranjem sočasno poskrbimo zase in za svojega sogovornika. Takšna komunikacija namreč zagotavlja dobro počutje obeh, dolgoročno pa pripomore k pristnemu in iskrenemu odnosu. Predstavlja učinkovito ravnotežje med agresivno in pasivno komunikacijo, ki ne sodita v poslovne odnose. S spoštljivo, prijazno, a vseeno odločno in samozavestno komunikacijo omogočimo konstruktivno nadaljevanje dialoga na točki, kjer bi lahko prišlo do zapletov.

Biti asertiven pomeni, da izražamo to, kar zares mislimo. Naša komunikacija ob tem skladno vključuje naše besede, govorico telesa in glas. Če rečemo nekaj, česar ne mislimo, lažemo ali prikrivamo,  to pozorni opazovalec lahko vidi, če opazuje naše telo ali posluša naš glas. Prav tako se neskladje pojavi, če izrečemo nekaj, s čimer želimo sogovorniku ugajati. Pozorni sogovornik bo začutil, da z izrečenim nekaj ni v redu.

Asertivna komunikacija je naša zavestna odločitev, izraža spoštovanje do nas samih in do drugih. Zajema odprte kretnje rok, sproščenost, umirjeno gibanje, enakomeren in tekoč govor, pokončno, vzravnano telesno držo, očesni stik s sogovornikom ter jasen, razločen glas.

Za napredek v asertivni komunikaciji je potrebno najprej spoznati svoj osnovni komunikacijski profil in njegove vzorce. Na tak način se naučimo prepoznavati različne tipe vedenja in različne tipe komuniciranja, zato postane komunikacija z zahtevnimi sogovorniki ali komunikacija v zahtevnih razmerah, preprostejša.

Sedem načel asertivne komunikacije:

  • V vsaki situaciji ostajamo mirni, prijazni in profesionalni.
  • Nastalih težav ne jemljemo osebno.
  • Sogovornika poslušamo.
  • Sočustvujemo ter pokažemo razumevanje in spoštovanje.
  • Se opravičimo.
  • Uporabimo vsa sredstva, da najdemo ustrezno rešitev.
  • Po reševanju težave si vzamemo nekaj časa zase in se sprostimo.