Timsko delo – ključ do sodelovanja in timske učinkovitosti

Timsko delo postaja vse pogostejša oblika delovnega procesa v podjetjih in organizacijah. Strokovnjaki različnih področij se v time združujejo zaradi hitrejšega in bolj učinkovitega reševanja problemov ter uspešnejše izvedbe zahtevnejših projektov. Vse več je v podjetjih virtualnih delovnih timov, kjer člani skupine med seboj komunicirajo v virtualnem okolju, s pomočjo orodij informacijsko-komunikacijske tehnologije ter prihajajo iz različnih kulturnih okolij. Oboje, tako virtualnost kot večkulturnost, v timsko delo prinašata določene posebnosti, ki jih je pri upravljanju oziroma vodenju timov potrebno upoštevati.

Timsko delo ima mnogo več prednosti v primerjavi z delom skupine ali posameznikov. Gre za tako imenovano sinergijo učinkov – zaradi sodelovanja in medsebojne pomoči je učinek dela tima večji od seštevka učinkov posameznikov. Člani povezane skupine se drug od drugega učijo, izmenjujejo izkušnje in znanje ter skozi raznolikost mnenj in debat razvijejo učinkovitejše načine izvajanja aktivnosti ali kakovostnejše rešitve problema. Prednost je tudi v skupnem reševanju problemov, saj »več glav« prinese osvetlitev problema iz več možnih vidikov. Timsko delo povečuje inovativnost in kreativnost ter samozavest posameznikov, ki se učijo s skupnim iskanjem idej in rešitev.

V ustvarjalnem in učinkovitem timu prevladuje kreativna energija, posebno vzdušje, kjer je zaznati veliko vznemirjenja ob reševanju delovnih nalog ter določeno napetost, usmerjeno v doseganje strokovnih in poslovnih dosežkov. Prodorno timsko delo odlikujejo ambicioznost in navdušenje, fleksibilnost in dinamičnost, marljivost in delavnost, strokovnost (znanje in izkušnje), ustvarjalnost in domišljija, zanesljivost, vztrajnost, pripravljenost tvegati, socialna empatija, mobilnost, prilagodljivost in ažurnost. Da vzdušje v timu zaobjema vse našteto, ima

vodja delovnega tima tri pomembne naloge:

  • Motivira člane skupine
  • Vzpodbuja komunikacijo (tudi neformalno) med člani in
  • Daje povratne informacije o njihovem delu.