O meni - podrobno

Na začetku želim pojasniti, da je ta spletna stran nastala kot posledica in nagrada za uspešnih 20 let stalnega razvoja in napredka moje kariere. Po drugi strani pa je to tudi priložnost, da me na ta način še bolje spoznajo trenutni in bodoči poslovni partnerji.

Kot predavatelj se velikokrat sklicujem na svoje delovne in poslovne izkušnje, ki pa se jih je v več kot 20 letih aktivnosti v različnih branžah in dejavnostih nabralo kar precej. Na podlagi projektov, ki jih opravljam in vodim, poznam zahteve, ki jih narekuje tako slovensko kot tuje gospodarstvo, saj se vsakodnevno srečujem z različnimi težavami in izzivi, ki zahtevajo organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Mogoče sem imel tudi srečo ali pa sem bil v pravem času na pravem mestu, da sem dobil priložnost, da sem se že na samem začetku svoje poslovne poti aktivno srečal z upravljanjem organizacije, vodenjem timov in različnih podrejenih ter motiviranjem sodelavcev.

Poleg praktičnih izkušenj pa sem svoje znanje vedno izpopolnjeval in ga tudi akademsko nadgradil - magistriral sem s področja prava; naslov magistrskega dela: Družbena pogodba z vidika Zakona o gospodarskih družbah in obligacijskega zakonika.

Svojo službeno pot sem leta 1998 začel kot inženir v Termoelektrarni Brestanica, kjer sem se najprej spoznal z elektroenergetskim sistemom RS, bil tudi na usposabljanju v Nuklearni Elektrarni Krško in kasneje uvajal sistem OSH po vzoru britanskega standarda BS 8800, ki je kompatibilen s standardi kakovosti serije ISO 9000.

Kasneje sem se zaposlil v javnem zavodu v Poklicni gasilski enoti Krško, kjer sem najprej vodil preventivo in razvoj, kasneje pa prevzel delovno mesto vodje splošne službe, kjer sem se kot tesni sodelavec direktorja zelo dobro seznanil s poslovanjem javnega zavoda. Kot vodja splošne službe sem vodil in nadziral delo računovodstva in financ, ki je bilo odgovorno za pripravo raznih tekočih ekonomskih analiz in poročil, kadrovsko službo, neposredno pa opravljal predvsem ekonomsko pravne zadeve s področja javnih naročil, spremljanja zakonodaje in pripravljanja vseh vrst splošnih aktov v javnem zavodu; nekaj časa sem kot delavec s posebnimi pooblastili opravljal tudi funkcijo direktorja zavoda.

V tem času sem tudi veliko razmišljal o končanju svoje rokometne kariere; ugotovil sem namreč, da vrhunski šport in profesionalno delo v poslovnem okolju drug drugega izključujeta. Odločitev ni bila enostavna, saj sem rokomet začel spoznavati že v drugem razredu Osnovne šole v Brestanici v sklopu RK Krško. V tem klubu sem kasneje tekom osnovne in srednje šole igral za vse starostne kategorije in igral sem tudi vidno vlogo, ko smo prišli v prvo slovensko ligo. V času študija sem igral tudi za Prule 67 (1994 – 1996), ki so kasneje postale državni prvak, sam sem pa se vrnil v matični klub, RK Krško, ki je takrat s Abasom Arslanagičem kot trenerjem in Mirkom Bašičem imel velike načrte. V prvi ligi sem kasneje nastopal še za RK Sevnica in RK Dobova in v letu 2000/2001 dal prednost poslovni karieri ter končal z aktivnim nastopanjem in igranjem.

Preselil sem se v Celje, kjer sem si ustvaril družino (imam tri otroke) in delal v Ljubljani, kjer sem dva mandata opravljal funkcijo direktorja transportnega podjetja. V dejavnosti mednarodnega transporta sem ostal vse do danes, tudi kot lastnik in družbenik; ves ta čas pa sem se nenehno izobraževal in usposabljal tako v Sloveniji kot v tujini, predvsem na področju vodenja in coachinga zaposlenih. Glede na to, da sem po naravi in duši ekonomist, sem diplomi iz naravoslovja v tem času dodal še diplomo s področja ekonomskih znanosti.

Zaradi moje energije in vodstvenih izkušenj sem kot predavatelj in trener v času 2005-2009 aktivno sodeloval tudi z mednarodnim svetovalnim podjetjem A.I.P. Consulting Int., predvsem na področjih managementa in organizacije, vodenja in komunikacije, kjer sem poleg slovenskih izkušenj pridobil tudi uporabna mednarodna znanja in veščine. Že leta 2000 sem tudi uspešno končal izpopolnjevanje strokovne pedagoško-andragoške izobrazbe in si pridobil pravico izvajanja pedagoškega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju ter pravico izvajanja andragoških procesov.

Kot dokaz, da tisto, kar v poslu svetujem in predavam, tudi živim, sem leta 2004 še z dvema družbenikoma ustanovil družbo za zavarovalniško zastopanje. Zavarovalna agencija se je izkazala za zgodbo o uspehu in mi med drugim omogočila, da sem lahko dnevno preverjal, ali tehnike prodaje in metode vodenja, coachinga, ki jih učim, tudi v praksi držijo ter kako so uspešne.

Od leta 2003 do 2015 sem bil tri mandate imenovan za izvedenca invalidske komisije II. stopnje v Sektorju za izvajanje zavarovanja. Kot izvedenec nemedicinske stroke sem za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Sektor za izvedenstvo, izdeloval izvedenska mnenja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. To delo mi je poleg timskega dela na senatih in izmenjave znanja z vrhunskimi slovenskimi zdravniki omogočilo še zelo dobro poznavanje področja absentizma, invalidnosti in drugih razlogov za občasno in trajno dela nezmožnost.

Ves ta čas sem poleg športnih vsebin – pomen fizične aktivnosti ter pravilne prehrane - predaval tako v različnih podjetjih kot tudi na mednarodnih kongresih in usposabljal zaposlene v različnih organizacijah tudi na področju promocije zdravja na delovnih mestih.

V času od 2010 do 2018 sem imel licenco člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) in usposabljal ter preverjal na dveh področjih v skladu s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Z Zavodom za varstvo pri delu d.d. (ZVD) sem dve leti (2010-2012) sodeloval kot vodja poslovne enote Celje in vodja za izobraževanje za zelo široko paleto strokovnih in specifičnih znanj in nato tri leta še s podjetjem KOVA kot vodja Akademije znanja in publicistike, kjer sem spoznal in osvojil širok izbor novih znanj ter pridobil dodaten spekter veščin in izkušenj.

Po letu 2009, ko sem odsvojil svoj delež v družbi za zavarovalniško zastopanje, je moj osnovni posel postal izvajanje seminarjev in treningov na področju vodenja, komunikacije, prodaje, izbora kadrov ter vodenja različnih oblik team-buildingov. Kot predavatelj in trener sem tri leta sodeloval s podjetjem Stratos akademija na različnih projektih; še vedno pa zelo aktivno sodelujem s podjetjem Družba za odličnost. Z g. Brankom Žuncem, ki je vrhunski predavatelj in motivator, sva se karakterno in vizionarsko odlično ujela in skupaj piševa zgodbo o uspehu.

Glede na to, da je to zavihek o meni, je prav, da priznam, da je v meni zelo prisoten podjetniški duh in samoiniciativnost. Odlikujejo me prirojene in naučene pogajalske sposobnosti, sicer pa veljam tako službeno kot privatno za zelo aktivno in dinamično osebo ter vse to delim z udeleženci na seminarjih in druženjih.

Ker sem po naravi ambiciozen, se z vso energijo in poklicno strokovnostjo ter velikim veseljem lotim novih programov in projektov. Vedno sem pripravljen sprejeti nove izzive, ker menim, da sem rojen zmagovalec, ki zna voditi ljudi, jih animirati, tudi reči NE ter prevzeti odgovornost.

Prepričan sem, da so sinteza poslovne inovativnosti, kreativnega razmišljanja, osredotočenost na cilje, čustvena moč in fizična pripravljenost elementi, ki sestavljajo mojo formulo uspeha.

Ravno moja multidisciplinarnost in stalna aktivnost v različnih dejavnostih ter široka paleta znanj in izkušenj mi omogočata stalno doseganje novih rezultatov, zato od vseh podjetij, s katerimi sodelujem, dobivam najodličnejše povratne informacije.

 

Moj moto: ''Kdor ne gre s časom, sčasoma gre ...''

Moj slogan: ''A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.''
(John C. Maxwell) 

Moje vodilo: ''Under poor leaders we feel like we work for the company. With good leaders we feel like we work for each other. Leadership is an education. And the best leaders think of themselves as the students, not the teachers. ''
(Simon Sinek)