Motivacija in dvig zavzetosti in samoiniciativnosti

Motivacija za delo je v veliki meri odvisna od sposobnosti vplivanja vodje. Dober vodja je namreč tisti, ki ima pozitiven vpliv na svoje zaposlene, s tem pa pripomore tudi k uspešnosti podjetja. Uspešen vodja vpliva na dejanja, odločitve in razmišljanje zaposlenih, vendar pri tem ne izkorišča svoje moči.

  • Zaposlene nenehno spodbuja in motivira – zato delajo bolj zavzeto in so bolj produktivni, saj čutijo, da je njihov trud cenjen. Spodbude in stimulacije so izjemno učinkovite, ko je v igri motivacija zaposlenih. Zaposleni, ki menijo, da so primerno nagrajeni za svoje dobro opravljeno delo, pozitivno vplivajo na celotno organizacijo.
  • Spodbuja zaupanje – nikoli ne odreagira impulzivno, temveč okoliščine in težavo umirjeno premisli. Če spoštuje in zaupa svoji ekipi, se mu bo oboje povrnilo. Ko napravi napako, jo prizna ter se opraviči. Zaposleni se bodo s takim vodjem poistovetili in bodo vedeli, da je iskren z njimi.
  • Pogosto komunicira s svojimi zaposlenimi - zaposleni morajo imeti priložnost zastavljati vprašanja in spregovoriti o skrbeh, ki jih težijo. Uspešen vodja ustvari okolje s komunikacijsko kulturo, kjer vodje in zaposleni delajo skupaj in dosegajo skupne cilje.
  • Spodbuja zdravo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem – zaposleni so bolj motivirani za delo, če pri vodji naletijo na razumevanje glede svojega zasebnega življenja. S hvaležnostjo se bodo pri svojem delu še bolj potrudili, mnogo bolj bodo zavzeti za delo in samoiniciativni, če bodo v vodji prepoznali razumevajoč odnos.
  • Iskreno se zanima za karierne želje zaposlenih – z zaposlenimi se formalno in neformalno pogovarja o njihovih dolgoročnih kariernih ciljih. Ponudi jim mentorstvo, določena izobraževanja in usposabljanja v smeri njihovega želenega napredka.