Koncept uvajanja sprememb

Podjetja k uvajanju sprememb pristopajo iz različnih vzrokov. Poslovne ali finančne težave, pa sprememba poslovnega modela, širitev podjetja in povezovanje s partnerskimi podjetji so najobičajnejši vzroki za spremembe. Impulzi za spremembe so lahko zunanji ali pa vzklijejo znotraj podjetja.

Uvajanje sprememb je uspešno le, če so izvedene v celoti. Le na tak način se po končani uvedbi novosti zaposleni s svojimi metodami dela ali načinom razmišljanja ne bodo zopet vrnili v stare tirnice. Pomembno je namreč, da pri uvajanju sprememb ali prestrukturiranju, predvidimo različne možne scenarije poteka dogodkov. Če lahko določene reakcije zaposlenih predvidimo vnaprej, se nanje bolje pripravimo.

Metod in načinov, kako v podjetje uvesti določene spremembe, je veliko. Nekatere temeljijo na teoretskih dognanjih, boljše se naslanjajo na praktične izkušnje iz preteklosti. Spremembe tudi nikoli ne potekajo enosmerno, temveč krožno. Vodja ima pri spodbujanju novosti in novih navad ključno vlogo in od njegovega pristopa je odvisno, kako jih bodo sprejeli zaposleni. Pomembno je, da se vodja zaveda, da so zaposleni dragocen vir ustvarjalnosti, ter na podlagi tega gradi medsebojno zaupanje. Inovativni vodja uvaja novosti in izboljšave, ki prispevajo k optimizaciji poslovnih procesov na vseh ravneh, te spremembe pa zna tudi približati zaposlenim. Uspešen vodja se namreč zaveda, da vsak posameznik pomembno prispeva k razvoju inovativnosti celotnega podjetja ter k njegovi večji konkurenčnosti na trgu.