Delegiranje – stare in nove pasti vodenja

Če veš, katere so tvoje prednosti v poslovnem svetu, dobro poznaš tudi svoje slabosti. V takšnih primerih poiščeš zanesljive ljudi, ki določene stvari obvladajo bolje od tebe, da vskočijo pri nalogah, kjer si sam šibak. Mnogo vodij se prevečkrat oklepa nalog, vse delajo sami in ničesar ne izpustijo iz rok. To je pogostokrat razlog, da nikoli ne uspejo zgraditi resnično uspešnega podjetja.

Delegiranje je metoda dela, s katero zaposlenim razdelimo delovne naloge na najbolj optimalen način. Začne se z načrtovanjem, komu bomo določeno nalogo zaupali, zavestno se odločimo, katere odgovornosti lahko prevzamejo drugi. Sledi organizacija - sestavimo delovni načrt in časovni okvir izpolnjevanja nalog. Nato je na vrsti usklajevanje - zagotovimo si pregled nad nalogami, ki smo jih preložili na druge, in nad spoštovanjem časovnih rokov. Z rednim preverjanjem sledimo, kako napreduje delo in če je potrebno, spremenimo roke in zadolžitve.

Delovne naloge med zaposlene razdelimo, kadar pri delu obstajajo manjše rutinske naloge, ki so nujne, vendar niso tako pomembne. Vedno obstajajo naloge, ob katerih se pokažejo določene  sposobnosti sodelavcev, hkrati pa si z njimi nabirajo tudi izkušnje. Če nekatere delovne naloge drugi opravijo vsaj tako dobro kot mi sami ali če gre za naloge, za katere je potrebno posebno znanje, ki ga sami nimamo, je čas, da naloge namesto nas prevzamejo naši zaposleni.

5 korakov, kako delegiramo:

  • Razložimo namen in postavimo jasne cilje naloge.
  • Postavimo merila – jasno povejmo, kakšni so pričakovani rezultati, metodo dela pa si vsak izbere sam.
  • Poučimo osebo, ki smo ji dodelili nalogo – morda nas prvič ne bo dobro razumela, zagotovo pa bo med izpolnjevanjem naloge tu in tam potrebovala našo pomoč. Dogovorimo se za poročilo o opravljeni nalogi. Jasno določimo čas trajanja.
  • Pregled nad izvajanjem naloge si zagotovimo s takojšnjim razgovorom, če se ob izpolnjevanju naloge pojavijo težave.