Čustvena inteligenca in večja čustvena izraznost

Čustvena inteligenca (EQ) je najpomembnejši dejavnik osebnostne prilagoditve v medosebnih odnosih. Uporabljamo jo tako na osebni ravni (ko pomagamo sebi) kot na medosebni (ko pomagamo drugim). Čustvena inteligenca je pomembna na vseh področjih v življenju, saj vpliva na naše zdravje, učenje in na odnose z drugimi ljudmi.

Čustvena inteligenca se prične s samozavedanjem, z odkritostjo in iskrenostjo do samega sebe. Ljudje z visoko stopnjo čustvene inteligence se dobro zavedajo, na katerih področjih so odlični in na katerih področjih so šibki, hkrati pa sprejemajo tudi svoje manj močne lastnosti. Čustveno inteligentna oseba znotraj šibkih in močnih točk prepozna in najde najbolj učinkovit način za delo. Samozavedanje pripomore k boljši samopodobi, ki je prav tako pomemben dejavnik za uspeh.

Tudi na poslovnem področju čustvena inteligenca kroji naš uspeh bolj, kot si lahko predstavljamo. Je namreč učinkovit način za usmerjanje posameznikove energije v določeno smer, kar lahko privede do odličnih rezultatov. Raziskave so pokazale, da se lahko kar 90 odstotkov najboljših delavcev pohvali z visoko stopnjo čustvene inteligentnosti, medtem ko je ta značilna le za 20 odstotkov najslabših delavcev. To pomeni, da je posameznik z nizko stopnjo čustvene inteligentnosti sicer lahko uspešen, vendar je verjetnost nizka. Ljudje z visoko stopnjo čustvene inteligentnosti tudi zaslužijo več denarja od tistih z nizko stopnjo čustvene inteligentnosti.

Naše odzive na čustvene dražljaje pa lahko spreminjamo. Ko posameznik spoznava in vadi nove veščine čustvene inteligence, se v njegovih možganih ustvarjajo milijarde novih povezav med nevroni. Rast novih povezav (sinaps) spodbuja privajanje na nove navade in njihovo uporabo, medtem ko povezave, ki so se nanašale na stare navade, odmirajo.